EKSPERTË PËR DEMOLIM, RRËNIM, GËRMIM DHE PUNIME TË BETONIT

 
 
 
 
 
 
 
 

SHËRBIME

 
 
 

DEMOLIM DHE RRËNIM TË BETONIT

 

 
 
rushenje
 
 
 
 

GËRMIM PËR KABLLOT E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TË OPTIKËS

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VENDOSJE E STACIONEVE BAZË

 

 
 
rushenje
 
 
 
 

VENDOSJE E SHANDANIT

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE JEMI KËTU PËR JU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRETH NESH

 
Shërbimet tona përfshijnë thyerjen, prishjen, demolimin, rrënimin dhe prerjen e betonit, aredimin dhe rinovimin. Ndër të tjera punojmë me inxhinieri ndërtimtarie të ulët, produkte bekatoni dhe makineri ndërtimi.
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTE